# IrIsT|Home

راه اندازی سایت

نوشته شده توسط IEDB در تاریخ 1395-09-19


سایت irist.ir,به منظور ثبت سایت های هک شده راه اندازی شد از امروز این سایت کار خودرا به صورت رسمی آغاز خواهد کرد. دو

Read more

Site Statistics

News: 1
Admins: 1
Registered Users: 555
Digital Attacks: 580
Attacks On Hold: 29

Login

1